Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi


1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI


SIA "IZDEVIGI", vienotais reģ. Nr. 40203076058, adrese:  Rīga, Hipokrāta iela 17 - 2, LV-1079, Latvija, turpmāk saukta okshop.lv veido un uztur tīmekļa lapu www.okshop.lv, turpmāk saukta Mājas lapa, tajā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem.


Piekļūstot Mājas lapai, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot.


Noteikumi ir paredzēti un saistoši katram Mājas lapas lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav reģistrēts lietotājs. Lietotājs piekrīt, ka šie Noteikumi veido vienošanos attiecībā uz Mājas lapas un tās satura lietošanu no lietotāja puses un lietojot Mājas lapu, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos lietošanas noteikumus un nosacījumus, pilnībā saprotat tos un piekrītat tos ievērot.


Ja lietotājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces un pakalpojumus, turpmāk tekstā Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu.


OKSHOP.lv ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras noteikumos veiktās izmaiņas ir spēkā ar publicēšanas brīdi.


Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai OKSHOP.lv klienti varētu iegādāties OKSHOP.lv un tās partneru pārstāvētās Preces, kā arī informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.


2. PRIVĀTUMS


Iepērkoties vai reģistrējoties Mājas lapā, jāievada personas dati. Šī informācija palīdz OKSHOP.lv īstenot servisu, apstrādāt patērētāja  pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt jums atbalstu.


OKSHOP.lv nepārdod un neizīrē Jūsu kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.


OKSHOP.lv pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.


OKSHOP.lv veic piesardzības pasākumus, lai aizsargātu lietotāja informāciju.


Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.   


Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.


3. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE


Mājas lapā pieejamais produktu apraksts, norādīts cik maksimāli iespējami precīzs.


Visām publikācijām Mājas lapā ir informatīvs raksturs. OKSHOP.lv patur sev ekskluzīvas tiesības rediģēt, izdzēst vai ievietot Mājas lapā jebkuru informāciju, izdzēst vai ievietot jebkuras preces vai pakalpojumus pārdošanai bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojuma.


Mājas lapā preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas vai citur atrodamās informācijas un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.


Mājas lapā publicētās produktu un iepakojumu bildes var atšķirties no produkta reālā izskata. Visām bildēm ir informatīvs raksturs, jo ražotājs var atjaunot produkta dizainu vai noformējumu iepriekš par to nebrīdinot.


Ja informācijā, kas saistīta ar produktu, ir notikušas izmaiņas, OKSHOP.lv nevar garantēt, ka Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.


4. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS


Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija, dizains un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu, ir OKSHOP.lv, partneru vai licences devēju īpašums. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.


5. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ


Viss šīs Mājas lapas saturs  ir OKSHOP.lv īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta. Atkarībā no tiesību pārkāpuma rakstura un sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās administratīvās vai kriminālās atbildības.


6. PRECES


OKSHOP.lv pārdodamās Preces – tautas pateriņa preces, kuri nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā.


7. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA


Mājas lapā visas cenas ir norādītas EUR. Mēs cenšamies nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevaram garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas, tobrīd spēkā esošas produktu cenas. Saņemot jūsu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd Mājas lapā norādītās cenas, mēs sazināsimies ar jums un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu vai piedāvāsim ekvivalentu produktu.


Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.


Cenas, kas norādītas citā valūtā ir informatīvas.


8. PIEGĀDES KĀRTĪBA


Informācija par klienta iespējām saistībā ar produktu piegādi un piegādes izmaksām ir pieejama sadaļā Piegādes informācija. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona, piegādes veida un pasūtījuma apmēra, kas tiek atrunāts pasūtījuma noformēšanas procesā.


9. GARANTIJA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS


Saņemot preci,  lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.


Preces derīguma termiņš un tās ražotājs ir norādīts uz iepakojuma. Produktiem ir pievienota informācija par pareizu un drošu lietošanu.


Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece  vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.


Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā (14 kalendāro dienu laikā) atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.


Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu un specifiskās īpašības.


Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.


Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas:


·         pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;


·         ja preces iepakojums ir atvērts un/vai bojāts;


·         attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, tai skaitā, zālēm, higiēnas precēm un kosmētikas līdzekļiem.


Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, pircējam ir jānogādā prece Pārdevēja adresē, kopā ar  pirkumu apliecinošu dokumentu, atteikuma veidlapu un garantijas talonu, ja tāds pircējam ir ticis izsniegts.


Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas. Nauda tiek atgriezta tādā pašā veidā kā bija saņemta pirkuma laikā.


Prasījuma pieteikumu patērētājs sagatavo brīvā formā vai aizpilda prasījuma pieteikuma veidlapu, kas pieejam Mājas lapas sadaļā Garantija un atteikuma tiesības.


10. LIETOTĀJA PIENĀKUMI


Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt OKSHOP.lv, partneriem vai licenču devējiem.


11. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM


Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu vai privātuma praksi. Mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājas lapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus.


12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA


Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem OKSHOP.lv nekādā ziņā nav atbildīga saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, jums lietojot šo Mājas lapu.


Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem OKSHOP.lv nekādā ziņā nav atbildīga par:


a) pārtraukumu komercdarbībā;


b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai;


c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām;


d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu;


e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm;


f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā;


g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.


OKSHOP.lv nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.


13. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA


Visi strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, izšķiršanai nododami LR tiesā LR tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Jebkāda veida pretenzija ir iesniedzama rakstveidā.


14. PIEKRIŠANA SAŅEMT PAZIŅOJUMUS PA E-PASTU   


Piekrītot Noteikumiem, klients piekrīt saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas pa e-pastu vai parasto pastu.


Visiem klientiem ir iespēja atteikties saņemt mārketinga informāciju sūtot e-pastu uz info@OKSHOP.lv ar ”UNSUBSCRIBE” vēstules tematā.


15. NEPĀRVARAMA VARA


OKSHOP.lv nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos tas nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē vai interneta zudumi, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteice.


Papildus informācija:


LR MK Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu"LR MK Noteikumi Nr. 631"Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu"